Uw partner op het gebied inzake de digitalisering van uw (personeels)administratie

WPE adviseurs & accountants is graag uw partner op het gebied van digitalisering van uw financiële en/of salarisadministratie. De nieuwe standaard zal steeds meer digitaal zijn. Zodoende is het noodzakelijk dat u hierin ook meegroeit met uw administratie. Daarnaast is de administratie niet het leukste werk voor de ondernemer, hij wil ondernemen, maar digitalisering levert juist extra tijd op óm te ondernemen. Onze medewerkers denken graag met u mee hoe u uw administratie kan digitaliseren.

Ook in het kader van de AVG wetgeving is het van belang dat u uw (personeels)administratie correct hebt ingericht. Medewerkers hebben bijvoorbeeld recht op inzage van de gegevens die u van hen bewaard.
Dit moet u hen op elke gewenst moment moeten kunnen verstrekken. Daarom biedt WPE adviseurs & accountants de mogelijkheid om een AVG proof personeelsdossier te gebruiken binnen Loket.nl, zodat uw medewerkers altijd inzage hebben in hun eigen dosier.