Uw partner op het gebied van diverse accountantsverklaringen

WPE adviseurs & accountants is graag uw partner voor het afgeven van diverse accountantsverklaringen. U kunt bij ons terecht voor een samenstellingsverklaring, controleverklaring of beoordelingsverklaring. Desgewenst kunnen wij de verklaringen ook in en Engels verstrekken.

Samenstelverklaring

Wanneer een accountant WPE Adviseurs & Accountants het bestuur van de organisatie (of: de ondernemer) helpt bij het maken van de jaarrekening, geeft hij hierbij een samenstellingsverklaring af. Hierin staat de volgende informatie:

  • de inhoud van de opdracht
  • de verantwoordelijkheden van het bestuur
  • de verantwoordelijkheden van de accountant.

Omdat de accountant het bestuur helpt met het maken van de jaarrekening, gaat hij uit van de informatie die hij ontvangt van het bestuur. De accountant onderzoekt alleen of de informatie aannemelijk is en in principe niet of deze informatie correct is.

Beoordelingsverklaring

Ook bij een beoordelingsopdracht gaat de onafhankelijke accountant van WPE Adviseurs & Accountants na of de jaarrekening een goede weergave is van de financiële situatie van de organisatie. De accountant voert alleen in principe minder werkzaamheden uit. Deze zullen vooral bestaan uit:

  • nadenken over wat fout kan gaan en op basis hiervan zijn beoordeling inrichten
  • inlichtingen vragen aan mensen in de organisatie en
  • cijferanalyses maken

Omdat minder werkzaamheden worden uitgevoerd door de accountant, zal hij ook minder zekerheid kunnen geven over de jaarrekening. Zijn conclusie geeft een beperkte mate van zekerheid. De keuze hiervoor is afhankelijk van de behoefte aan zekerheid bij de gebruikers in verhouding tot de kosten.

Controleverklaring

Het doel van de controleopdracht is dat de accountant van WPE Adviseurs & Accountants met een hoge mate van zekerheid zegt dat de jaarrekening geen materiële afwijkingen bevat. De accountant geeft geen absolute zekerheid dat de jaarrekening goed is omdat hij bewust misleid kan worden door een organisatie, de gemaakte schattingen in de jaarrekening vaak subjectief zijn en omdat het economisch niet verantwoord is om alle individuele transacties te onderzoeken. Vandaar dat de accountant spreekt over een redelijke mate van zekerheid.

Voor deze verklaring hebben wij geen eigen vergunning, maar werken wij samen met andere partijen, waarmee wij graag vrijblijvend laten kennismaken.